Disclaimer

Op het gebruik van deze website (www.verloterij.nl) zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van onze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Verloterij streeft ernaar op deze website alleen juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel onze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Verloterij niet in voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie. Eventuele juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als (vervanging van) een juridisch advies.

Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Verloterij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en ook niet voor het niet goed functioneren van de website.

Het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail leidt niet zonder meer tot een relatie tussen Verloterij en de gebruiker van de website.

Intellectuele eigendomsrechten

De publicaties en uitingen van Verloterij zijn beschermd door auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten. Uit deze publicaties en uitingen mag niets op welke manier dan ook gekopieerd, verveelvoudigd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Verloterij daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Verloterij heeft geen invloed op de websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Verloterij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van hyperlinks en de websites van derden.

Mail

Verloterij kan niet garanderen dat door of aan Verloterij gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat (tijdige) ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd doordat aan het gebruik daarvan altijd veiligheidsrisico’s verbonden zijn. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per mail met Verloterij te corresponderen, aanvaardt u dit risico.